Oppslagstavle for Sameiet Sandakervn 48

 • Internett er ordnet

  Publisert 01. mar. 2021

  Hei!

  Internett er ordnet. Dersom noen nå står uten internett er det bare å melde fra til styret via kontaktskjema, så vil leverandør ta kontakt med den enkelte for feilretting.

  Mvh,

  Styret

 • Internett i oppgang 48 D

  Publisert 01. mar. 2021

  Internett i oppgang 48 D fungerer ikke.

  Styret gjør alt vi kan for å få leverandør til å feilrette problemet så raskt som over hodet mulig.

  Styret undersøker om dette kan ha sammenheng med rørprosjektet som pågår, men tror foreløpig ikke det er tilfelle.

  Dersom noen i morgentimene har gjort arbeider som kan tenkes å ha påvirket internettforbindelsen til 48 D er det veldig viktig at dere melder fra til styret via kontaktskjema på siden her. Om noen har vært uheldig og borret i stykker en kabel som sender internett til D-oppgangen vil dere ikke bli holdt erstatningsansvarlig på noe vis, men det vil hjelpe betydelig på tiden det tar å feilrette problemet om noe slikt er tilfelle.

  Mvh

  Styret

 • Vannavslag

  Publisert 22. feb. 2021

  Tid: 09:00 - 14:00, Sandakerveien 48

  Hei!

  Førstkommende onsdag vil vannet slås av mellom klokken 09:00 og 14:00 i forbindelse med rørprosjektet.

  Mvh

  Styret

 • Forhåndsvarsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2021

  Publisert 05. feb. 2021

  Til seksjonseiere i Sameiet Sandakervn 48,

   

  Det skal avholdes ordinært årsmøte for Sameiet Sandakervn 48 den 23. mars 2021.

  Er du interessert i å stille til valg til styret er det bare å melde fra via kontaktskjema på kontaktfanen.

   

  Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om sakene som skal behandles og hvordan møtet vil bli gjennomført.  Møtet vil trolig bli avholdt digitalt. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før årsmøtet. 

   

  Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 19. februar 2021. Saker meldes inn via kontaktskjema på kontaktfanen.

  Med vennlig hilsen,

  Styret

 • Informasjon om rørprosjekt og opparbeidelse av inngangspartier og sykkelstativ

  Publisert 05. feb. 2021

  Hei, alle sammen!

  Det skal skiftes rør fra kommunal påkobling i gaten og inn til sameiet.

  Prosjektet vil starte opp til mandag. Dato for oppstart ble endelig avklart i dag, i påvente av skiltvedtak, godkjenning av k-gravsøknad og løyve.

  Mandag vil gå med til rigg, og graving vil starte tirsdag. I følge entreprenør vil dette arbeidet påvirke eierne i sameiet minimalt. Her er informasjon om prosjektet:

  • Normal arbeidstid for rørleggerne vil være 7-15.30, fredag til 12.30.

  • Prosjektet er anslått å ta tre uker.

  • De graver parallelt med gammel kabel og ruller opp, slik at det til enhver tid er mulig å kjøre, uten at vannet er koblet av i lang tid.

  • Det vil bli varslet når vannet må stenges.

  • Vannet vil stenges i ca. 4 timer.

  Opparbeidelse av inngangspartier og sykkelstativ

  Som en del av dette prosjektet har styret fått prosjektert inn reasfaltering av inngangspartier, da disse er stygge. I tillegg vil det foran 48A legges et ekstra trappetrinn av stein slik at oppsteget ikke blir så høyt som det er i dag.

  Mellom oppgangene på fremsiden er det et gressfelt på ca. 10 meter. På deler av dette området vil det settes opp sykkelstativ.

  Disse arbeidene vil gjøres mellom påske og 17. mai fordi det gir penest resultat å gjøre slikt arbeid når det er mildere i været.

  Med vennlig hilsen,

  Styret

 • Bor/eier du i oppgang 48D? Styret må ha svar fra deg på dette

  Publisert 14. jan. 2021

  Hei, alle seksjonseiere i oppgang 48 D

  Vi må ha tilbakemelding fra alle på dette! Veldig fint om du kan svare på dette så raskt du kan, slik at styret får mindre arbeid med å purre på den enkelte etter svar! :)

  I forbindelse med utarbeidelse av orienteringsplan til brannvesenet, som en avsluttende oppgave i brannvarslingsprosjektet, ser styret et behov for å kvalitetssikre oversikten Plan- og Bygningsetaten (PBE) besitter over bolignummer matchet mot seksjonsnummer for den enkelte leilighet i 48 D.

  Vedlagt er en tegning over hvordan PBE mener boligene er inndelt.

  Vi trenger at alle i 48 D gir en tilbakemelding på hvor på vedlagte tegning du bor. Det kan være avvik mellom seksjonsnr på tegningen og det seksjonsnummeret du faktisk har kjøpt/eier, så det er viktig å presisere at det vi er interessert i her er å få plassert den enkelte på tegningen.

  Fint om svaret gis på denne måten:

  "Jeg bor der det på tegningen står U0106" eller lignende, slik at det ikke er tvil om hvor på tegningen du bor.

  Deretter vil styret sammenligne liste over boliger som PBE besitter med registeret til Kartverket (matrikkelenheten) og registeret til USBL.

  Tilbakemelding kan gis via kontaktskjema på siden - https://sandaker48.lettstyrt.no/contact_board.

  Med vennlig hilsen Styret!

 • Oppfordring om å utvise hensyn under hjemmekontor

  Publisert 03. des. 2020

  Hei, alle sammen!

  De aller fleste er for tiden på hjemmekontor. Det er da spesielt viktig å utvise hensyn med tanke på støy, slik at vi kommer oss best mulig gjennom denne perioden. Det har vært en del støy fra høy musikk på dagtid i oppgang B. Vær vennlige å utvise hensyn til hverandre - det holder trolig å skru ned et par hakk. Med en liten innsats fra hver enkelt blir det raskt mye bedre for alle, og styret trenger slipper da å forfølge klagesaker videre.

  Håper ellers alle får en riktig god jul!

  Mvh

  Styret

 • Brannalarm

  Publisert 20. nov. 2020

  Hei, alle sammen!

  Det var falsk alarm som skyldtes matlaging.

  Styret minner om at dersom du har kontroll på årsaken til alarm i egen leilighet, for eksempel feilaktig utløst ved matlaging, fyring i peis, damp fra baderom etc., kan du innen 2 minutter slå av alarmen ved bruk av avstiller i leilighet (les vedlagt brukerveiledning for avstiller i tidligere oppslag på nettsiden). Det er viktig at man lufter ut, da detektoren kan bli utløst igjen hvis det fortsatt er røyk/damp i rommet. Ikke forsøk å rive eller ta ned detektorer eller andre enheter tilknyttet anlegget. Dette stopper ikke alarmen, men lager feil på anlegget.

  Det positive er at vi har fått testet anlegget, og at det ser ut til at alt fungerer både med anlegget og reaksjonsmønsteret til de som bor i blokka!

  Med ønske om en fin helg videre (og forhåpentligvis uten flere forstyrrelser i fredagstacoen),

  Styret

 • Arbeider i bakgård

  Publisert 19. nov. 2020

  Førstkommende mandag, og mulig tirsdag, vil det være arbeider i bakgården med kran. Dette kan medføre noe støy. Arbeidene vil starte mandag klokken 09.00. Varmekabel i takrenne skal tilkobles på nytt etter at takrenne ble skiftet.

 • Oppdatert branninstruks og info om brannalarmanlegg

  Publisert 12. jul. 2020

  Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med branninstruksen for sameiet (les denne teksten og se vedlegg), samt hvordan bruke avstillerenhet i egen leilighet og det felles brannalarmanleggets virkemåte.

  Norsk Brannvern har i juni 2020 montert et kablet brannalarmanlegg i hele bygget, som gjør at hvis en detektor går av vil alle alarmer gå av etter en viss tid og varsle alle beboere. Brannalarmanlegg er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Enheter (detektorer) skal ikke tas ned uten samtykke fra styret.

  Det er installert en sentral/panel på innsiden av ytterdøren i de ulike oppgangene (hovedsentralen/panelet befinner seg i oppgang B), samt detektorer både i fellesareal og i leiligheter. Ved utløsing av alarm vil detektor varsle med lys og lyd.

  Dersom du har kontroll på årsaken til alarm i egen leilighet, for eksempel feilaktig utløst ved matlaging, fyring i peis, damp fra baderom etc., kan du innen 2 minutter slå av alarmen ved bruk av avstiller i leilighet (les vedlagt brukerveiledning for avstiller). Det er viktig at man lufter ut, da detektoren kan bli utløst igjen hvis det fortsatt er røyk/damp i rommet. Ikke forsøk å rive eller ta ned detektorer eller andre enheter tilknyttet anlegget. Dette stopper ikke alarmen, men lager feil på anlegget.

  Dersom man ikke benytter avstillerenheten i leiligheten hvor alarm er utløst, vil det etter 2 minutter utløse varslingsanlegget for hele bygget og alle sirener vil gå av. Hvis detektor i fellesareal går av, vil alarmen gå i hele bygget øyeblikkelig.

  Ved full alarmutløsing og mistanke til brann skal bygget evakueres og brannvesenet ringes på 110. NB: Brannalarmanlegget er per dags dato ikke koblet direkte opp mot 110, og ved brann må brannvesenet kontaktes manuelt.

  Sentralen/panelet ved ytterdørene i hver oppgang vil angi hvor alarmen er utløst. Disse panelene er det kun styret som skal benytte.

  Detektorene er følsomme. Man må være oppmerksomme på de situasjoner som kan utløse alarm. Husk spesielt å bruke kjøkkenvifte eller lufte ved steking/koking på kjøkkenet.

  Ved oppussingsarbeid eller andre situasjoner som medfører støv/røyk, må detektorene dekkes over. Husk å fjerne dette når arbeidet er utført. Det er også mulig å midlertidig koble ut detektorene. Meld i så fall fra til styret, som hjelper til med dette.

  Ved spørsmål, ta kontakt med Norsk Brannvern på tlf. 32 27 35 28 eller oss i styret.