Nyheter for Sameiet Sandakervn 48

 • Kjeller er åpnet igjen

  Publisert 19. mar. 2021

  Hei, alle sammen!

  Da er saneringsdelen av arbeidene i kjelleren over, og det er nå åpent for å benytte boder igjen!

  Det vil gjøres arbeid videre med isolering av rør i kjelleren fra mandag, men dette vil ikke begrense tilgang på boder.

  Med vennlig hilsen,

  Styret

 • En oppfordring til hele sameiet vedr bråk, støy og hjemmekontor

  Publisert 16. mar. 2021

  (Til dere som er eiere av leiligheter i sameiet, men som ikke bor her, ber vi sende dette videre og opplyse deres leietakere - viktig!)

  Etter mottatte henvendelser fra beboere, egne observasjoner og nå strengere smitteverntiltak kommer vi i styret med en ny oppfordring til alle sammen.

  De fleste av oss er berørt av covid-19 på en eller annen måte. Mange av oss er på hjemmekontor/hjemmeskole og mange tilbringer mye mer tid hjemme enn tidligere. I den forbindelse oppfordrer vi alle sammen til å respektere at folk har hjemmekontor/hjemmeskole og flere sliter med støy på dagtid. Dette er alt fra støyende oppussing og banking til høylytt hjemmetrening med hopp og sprett.

  Vi forstår at dere må gjøre det dere kan for å komme gjennom deres hverdag slik det er nå, om det er oppussing, treningsøkt eller besøk. Samtidig ber vi alle beboere om å forsøke å respektere at de aller fleste av oss er hjemme døgnet rundt og vi bor i en blokk hvor det er lytt.

  Vedrørende støyende oppussing eller annet støyende arbeid, så ber vi at arbeid som er mest støyende utføres i tidsrommet: kl. 13-17 (mandag til fredag). Da kan de som har hjemmekontor forsøke å planlegge når viktige møteaktiviteter må bookes inn. Videre bør støyende arbeid unngås i helgene, spesielt søndager.

  Dersom det av ulike årsaker må utføres støyende arbeider utenom disse tidspunkter er det viktig at det varsles via kontaktskjema på sandaker48.no. Da kan styret sende ut varsel til sameiet.

  Fra husordningsreglene minner vi om at mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være alminnelig ro i leiligheten (radio/TV dempes, banking/drilling osv. må opphøre, ikke bruk av vaskemaskin/tørketrommel etc.). Nabovarsel skal gis før høylytte selskap/fester.

  Hvis dere opplever gjentakende støy fra enkelte er det viktig at dere informerer oss så vi eventuelt kan ta det videre med dem det gjelder.

  Vi ber alle sammen respektere dette og takker for at dere hjelper oss med det - vi er alle i denne situasjonen.

  Mvh Styret

 • Asbestsanering i kjeller

  Publisert 15. mar. 2021

  Hei, alle sammen!

  Denne uken vil det foregå asbestsanering i kjelleren, slik at vi får fjernet all helseskadelig asbest i rørisolasjonen!

  Dette vil ta i alle fall to dager, og muligens frem til fredag.

  Det er avklart med de som gjennomfører asbestsaneringen at de skal flytte avsperringen fortløpende etter hvor de jobber for å begrense tilgangen i kjelleren minst mulig, men det vil i perioder ikke være mulig å komme til enkelte boder/sykkelboder.

  Vi beklager ulempen dette medfører for den enkelte, og beklager enda mer at informasjonen kommer alt for sent!

  Vi håper det løser seg greit for alle!

  Beste hilsener,

  Styret

 • Sameiet søker et styremedlem

  Publisert 04. mar. 2021

  Hei, alle sammen!

  Før årsmøtet skulle vi gjerne ha funnet en person til som kunne tenke seg å være med i styret i sameiet det neste året.

  Meld fra via kontaktskjema på siden her innen 15. mars om du kunne tenke deg å stille til valg til styret.

  Mvh

  Styret

 • Internett er ordnet

  Publisert 01. mar. 2021

  Hei!

  Internett er ordnet. Dersom noen nå står uten internett er det bare å melde fra til styret via kontaktskjema, så vil leverandør ta kontakt med den enkelte for feilretting.

  Mvh,

  Styret

 • Internett i oppgang 48 D

  Publisert 01. mar. 2021

  Internett i oppgang 48 D fungerer ikke.

  Styret gjør alt vi kan for å få leverandør til å feilrette problemet så raskt som over hodet mulig.

  Styret undersøker om dette kan ha sammenheng med rørprosjektet som pågår, men tror foreløpig ikke det er tilfelle.

  Dersom noen i morgentimene har gjort arbeider som kan tenkes å ha påvirket internettforbindelsen til 48 D er det veldig viktig at dere melder fra til styret via kontaktskjema på siden her. Om noen har vært uheldig og borret i stykker en kabel som sender internett til D-oppgangen vil dere ikke bli holdt erstatningsansvarlig på noe vis, men det vil hjelpe betydelig på tiden det tar å feilrette problemet om noe slikt er tilfelle.

  Mvh

  Styret

 • Vannavslag

  Publisert 22. feb. 2021

  Tid: 09:00 - 14:00, Sandakerveien 48

  Hei!

  Førstkommende onsdag vil vannet slås av mellom klokken 09:00 og 14:00 i forbindelse med rørprosjektet.

  Mvh

  Styret

 • Forhåndsvarsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2021

  Publisert 05. feb. 2021

  Til seksjonseiere i Sameiet Sandakervn 48,

   

  Det skal avholdes ordinært årsmøte for Sameiet Sandakervn 48 den 23. mars 2021.

  Er du interessert i å stille til valg til styret er det bare å melde fra via kontaktskjema på kontaktfanen.

   

  Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om sakene som skal behandles og hvordan møtet vil bli gjennomført.  Møtet vil trolig bli avholdt digitalt. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før årsmøtet. 

   

  Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 19. februar 2021. Saker meldes inn via kontaktskjema på kontaktfanen.

  Med vennlig hilsen,

  Styret

 • Informasjon om rørprosjekt og opparbeidelse av inngangspartier og sykkelstativ

  Publisert 05. feb. 2021

  Hei, alle sammen!

  Det skal skiftes rør fra kommunal påkobling i gaten og inn til sameiet.

  Prosjektet vil starte opp til mandag. Dato for oppstart ble endelig avklart i dag, i påvente av skiltvedtak, godkjenning av k-gravsøknad og løyve.

  Mandag vil gå med til rigg, og graving vil starte tirsdag. I følge entreprenør vil dette arbeidet påvirke eierne i sameiet minimalt. Her er informasjon om prosjektet:

  • Normal arbeidstid for rørleggerne vil være 7-15.30, fredag til 12.30.

  • Prosjektet er anslått å ta tre uker.

  • De graver parallelt med gammel kabel og ruller opp, slik at det til enhver tid er mulig å kjøre, uten at vannet er koblet av i lang tid.

  • Det vil bli varslet når vannet må stenges.

  • Vannet vil stenges i ca. 4 timer.

  Opparbeidelse av inngangspartier og sykkelstativ

  Som en del av dette prosjektet har styret fått prosjektert inn reasfaltering av inngangspartier, da disse er stygge. I tillegg vil det foran 48A legges et ekstra trappetrinn av stein slik at oppsteget ikke blir så høyt som det er i dag.

  Mellom oppgangene på fremsiden er det et gressfelt på ca. 10 meter. På deler av dette området vil det settes opp sykkelstativ.

  Disse arbeidene vil gjøres mellom påske og 17. mai fordi det gir penest resultat å gjøre slikt arbeid når det er mildere i været.

  Med vennlig hilsen,

  Styret

 • Bor/eier du i oppgang 48D? Styret må ha svar fra deg på dette

  Publisert 14. jan. 2021

  Hei, alle seksjonseiere i oppgang 48 D

  Vi må ha tilbakemelding fra alle på dette! Veldig fint om du kan svare på dette så raskt du kan, slik at styret får mindre arbeid med å purre på den enkelte etter svar! :)

  I forbindelse med utarbeidelse av orienteringsplan til brannvesenet, som en avsluttende oppgave i brannvarslingsprosjektet, ser styret et behov for å kvalitetssikre oversikten Plan- og Bygningsetaten (PBE) besitter over bolignummer matchet mot seksjonsnummer for den enkelte leilighet i 48 D.

  Vedlagt er en tegning over hvordan PBE mener boligene er inndelt.

  Vi trenger at alle i 48 D gir en tilbakemelding på hvor på vedlagte tegning du bor. Det kan være avvik mellom seksjonsnr på tegningen og det seksjonsnummeret du faktisk har kjøpt/eier, så det er viktig å presisere at det vi er interessert i her er å få plassert den enkelte på tegningen.

  Fint om svaret gis på denne måten:

  "Jeg bor der det på tegningen står U0106" eller lignende, slik at det ikke er tvil om hvor på tegningen du bor.

  Deretter vil styret sammenligne liste over boliger som PBE besitter med registeret til Kartverket (matrikkelenheten) og registeret til USBL.

  Tilbakemelding kan gis via kontaktskjema på siden - https://sandaker48.lettstyrt.no/contact_board.

  Med vennlig hilsen Styret!