Oppslagstavle for Sameiet Sandakervn 48

 • Koronavirus - vis hensyn og ta vare på hverandre

  Publisert 25. mar. 2020

  Skoler, barnehager og arbeidsplasser er nå stengt, så nå er det mange barn og voksne som er hjemme hele dagen. Mange har hjemmekontor og noen har både hjemmeskole og hjemmebarnehage i tillegg. Vi får alle prøve å både vise hensyn og være tålmodige med hverandre i denne perioden.

  Det hadde vært fint om de som benytter denne tiden til å gjøre arbeider i eget hjem kunne forsøkt å gjøre de mest støyende arbeider mellom kl 13-17. Det er ingen føring, det er selvsagt vedtekter og husordensregler som gjelder, men om flest mulig følger denne oppfordring ville man oppnå 5 timer arbeidsro på dagen og 5-6 timer ro før man legger seg på kvelden.

  Styret vil også oppfordre alle til å følge helsemyndighetenes pålegg og råd ifm korona. Viktigst av alt: Vask hendene og hold avstand til andre.

  Tips til riktig håndvask: https://film.oslomet.no/handvask-et-viktig-virkemiddel

  Mer generell info finner dere her: https://helsenorge.no/koronavirus


  Med vennlig hilsen,

  Styret
 • Hva gjør kranen i bakgården?

  Publisert 17. mar. 2020

  Kranen i bakgården skal skifte ut takrenner og nedløpsrør mot bakgården, som er skadet/utslitt. Takrenner og nedløpsrør er antatt å være fra byggeår, i alle fall de som nå skiftes.

  De siste 5 årene har vi hatt to skader som følge av hull og slitasje på takrenner.

  Hullene ble midlertidig tettet i høst, men det er nødvendig å skifte de ut før fugemassen blir slitt bort eller det oppstår nye hull.

  Arbeidene vil i første omgang foregå denne uken her.


  Med vennlig hilsen,

  Styret
 • Forhåndsvarsel om dato for årsmøtet 2020

  Publisert 17. feb. 2020

  Til eiere i Sameiet Sandakervn 48  Forhåndsvarsel om årsmøte i Sameiet Sandakervn 48

  Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sameiet Sandakervn 48 vil bli avholdt 01.04.2020.

  Frist for innmelding av saker er 19. februar 2020.

  Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

  For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  · Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.

  · Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.

  · Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.  Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/ styret@sandakerveien48.no, alternativt i postkassen til Nina Hafredal i oppgang B, innen fristen.  Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte  Med vennlig hilsen

  Styret
 • Piper er fyringsklare

  Publisert 17. feb. 2020

  Hei, alle sammen!

  Nå har de kommet så langt i prosjektet at man kan fyre i peisene! :)

  Vi kommer med mer informasjon om prosjektet når det er helt avsluttet, enten som et nyhetsskriv som dette, eller som en del av styrets arbeid i årsberetningen.


  Mvh

  Styret