Nyheter for Sameiet Sandakervn 48

 • OBS: Ny fremdriftsplan for montering

  Publisert 06. mai. 2020

  NBV hadde glemt å ta høyde for helligdager i fremdriftsplanen og har nå gjort noen små endringer. Se vedlagt og oppdatert oversikt.
 • Tidspunkt for montering av detektorer og alarmavstillere i leilighetene

  Publisert 06. mai. 2020

  Norsk brannvern (NBV) skal gå i gang med arbeidet av montering i leilighetene i sameiet, som tidligere informert, og må ha tilgang til alle seksjoner fremover.

  Se vedlagt fremdriftsplan for datoer og tidspunkter for hver oppgang og hver enkelt leilighet.

  VIKTIG: Hvis det er noen som ikke befinner seg hjemme på tidspunktet for deres seksjon, kan dere avtale nøkkeloverlevering med Silje i styret (silje.bryhni@gmail.com). For andre henvendelser eller spørsmål vedrørende montering, ta kontakt med representanter fra NBV, Lars (lars@amadeonordic.com) og Pål (Pal@adlock.no).

  Det er viktig at vi overholder fremdriftsplanen så godt det lar seg gjøre.

  Arbeidet som skal utføres i leilighetene (fra NBV):
  Detektor:
  Hver leilighet vil bli utstyrt med en alarmavstiller (se vedlegg "Lokal avstillerenehet - Autronica") på høyre eller venstre side av inngangsdøren, inne i leiligheten. Gi gjerne beskjed til montøren dersom du har noen spesielle preferanser. Utstyret monteres hovedsakelig etter montørens bestemmelser og kunnskap til krav. En alarmavstiller brukes for å skru av fremtidige falske alarmer

  Pga faren/risikoen for å treffe skjulte kabler, borres det nye hull for gjennomføring av synlige kabler. Alle hull tettes med gråhvit brannfugemasse. Detektor/ene monteres for dekke en radius på 7,5 m, samt har en sirene som varsler minimum 60db ved utløst alarm, til personer som eventuelt ligger i sengen sin og sover.

  Beboere trenger ikke å bekymre seg for at det skal gå av alarmer etter at vi er ferdig med å montere. Anlegget vil ikke være aktivert før en gang etter 18.06.20, og etter at styret har mottatt opplæring.
 • En annerledes dugnad

  Publisert 24. apr. 2020

  Sandakerveien 48
  Hei alle sammen. Velkommen til en annerledes dugnad i sameiet Sandakerveien 48. Container kommer på mandag og fraktes bort onsdag morgen, og det er noen oppgaver man kan gjøre alene eller sammen med maks 4 andre fram til torsdag. Det blir dessverre ikke noe brus og pizza av smittevernhensyn. Tusen takk for at dere stiller opp. Ta en titt her og plukk oppgaver: https://sjau.no/sjau/Aqn7dolW51jzyZHa6elZ
  Vårlig hilsen
  Styret
 • Styrets gamle e-post avvikles

  Publisert 22. apr. 2020

  Hei, alle i Sandakerveien 48

  Vi har i dag to nettsider, sandakervn48.no og sandaker48.no. Vi legger nå ned den gamle nettsiden, og vil snart kun ha www.sandaker48.no oppe. Med det vil også styrets e-postadresse bli lagt ned, da den hører til det gamle domenet. Fremover må du derfor ta kontakt med side gjennom kontaktfanen på sandaker48.no.


  Mvh

  Styret
 • Informasjon angående montering av brannvarslingsanlegg

  Publisert 14. apr. 2020

  Kjære beboere

  Norsk Brannvern skal montere et kablet heldekkende brannalarmanlegg i sameiet vårt og arbeidet starter allerede inneværende uke. Ved endt montering av utstyr vil det bli avtalt tid for opplæring og idriftsettelse.

  Dersom noen har anledning til å leie ut sin parkeringsplass i sameiet i ca. 3 måneder for 1.000 kroner pr måned, er Norsk Brannvern interessert i å leie den. Ta kontakt med Pål på 932 14 808 for å gjøre avtale med han. Hold styret informert så vi får fulgt opp betaling.

  Montørene trenger tilgang til bodene som ligger i øvre underetasje (D-oppgang) for sjekk/mulig kabelføring. Har du bod her må du ta kontakt med styret.

  Vi informerer om at det vil bli noe støy i forbindelse med monteringen mellom kl. 08.00-17.00 i arbeidsperioden. Håper på forståelse for dette.

  Montørene vil etter hvert trenge tilgang til hver enkelt seksjon. Oversikt over hvilke leiligheter og tidspunkter vil bli utsendt på et senere tidspunkt når vi ser at dette arbeidet nærmer seg.

  Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med styret.
 • Koronavirus - vis hensyn og ta vare på hverandre

  Publisert 25. mar. 2020

  Skoler, barnehager og arbeidsplasser er nå stengt, så nå er det mange barn og voksne som er hjemme hele dagen. Mange har hjemmekontor og noen har både hjemmeskole og hjemmebarnehage i tillegg. Vi får alle prøve å både vise hensyn og være tålmodige med hverandre i denne perioden.

  Det hadde vært fint om de som benytter denne tiden til å gjøre arbeider i eget hjem kunne forsøkt å gjøre de mest støyende arbeider mellom kl 13-17. Det er ingen føring, det er selvsagt vedtekter og husordensregler som gjelder, men om flest mulig følger denne oppfordring ville man oppnå 5 timer arbeidsro på dagen og 5-6 timer ro før man legger seg på kvelden.

  Styret vil også oppfordre alle til å følge helsemyndighetenes pålegg og råd ifm korona. Viktigst av alt: Vask hendene og hold avstand til andre.

  Tips til riktig håndvask: https://film.oslomet.no/handvask-et-viktig-virkemiddel

  Mer generell info finner dere her: https://helsenorge.no/koronavirus


  Med vennlig hilsen,

  Styret
 • Hva gjør kranen i bakgården?

  Publisert 17. mar. 2020

  Kranen i bakgården skal skifte ut takrenner og nedløpsrør mot bakgården, som er skadet/utslitt. Takrenner og nedløpsrør er antatt å være fra byggeår, i alle fall de som nå skiftes.

  De siste 5 årene har vi hatt to skader som følge av hull og slitasje på takrenner.

  Hullene ble midlertidig tettet i høst, men det er nødvendig å skifte de ut før fugemassen blir slitt bort eller det oppstår nye hull.

  Arbeidene vil i første omgang foregå denne uken her.


  Med vennlig hilsen,

  Styret
 • Forhåndsvarsel om dato for årsmøtet 2020

  Publisert 17. feb. 2020

  Til eiere i Sameiet Sandakervn 48  Forhåndsvarsel om årsmøte i Sameiet Sandakervn 48

  Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sameiet Sandakervn 48 vil bli avholdt 01.04.2020.

  Frist for innmelding av saker er 19. februar 2020.

  Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

  For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  · Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.

  · Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.

  · Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.  Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/ styret@sandakerveien48.no, alternativt i postkassen til Nina Hafredal i oppgang B, innen fristen.  Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte  Med vennlig hilsen

  Styret
 • Piper er fyringsklare

  Publisert 17. feb. 2020

  Hei, alle sammen!

  Nå har de kommet så langt i prosjektet at man kan fyre i peisene! :)

  Vi kommer med mer informasjon om prosjektet når det er helt avsluttet, enten som et nyhetsskriv som dette, eller som en del av styrets arbeid i årsberetningen.


  Mvh

  Styret